מהי קרן השתלמות וכיצד היא נוגעת לעבודתי

קרן השתלמות היא בעצם קופת חיסכון שמטרתה לאפשר לעובדים לממן את ההשתלמויות שלהם כמו: לימודים, כנסים מקצועיים שונים וכדומה. היום, משמשת קרן ההשתלמות יותר כאפיק לחיסכון לטווח הבינוני.
חוקי מס הכנסה ביחס לאותן קרנות השתלמות
כיוון שההפקדות לקרן ההשתלמויות מבוצעות, כפי שתראו להלן, גם על ידי המעביד וגם על ידי העובד, חשוב מאוד שתדעו אם בכלל מופרשים עבורכם כספים לקרן השתלמות, ואם כן, מהו החלק שלכם ומהו חלקו של המעביד שמועברים לקרן ההשתלמות שלכם.
סעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה קובע כי ההפקדות לקרן השתלמות, הן של המעסיק והן של העובד, פטורות מתשלום מס הכנסה, ובלבד שהשכר החודשי של העובד אינו עולה על 15,712 שקלים, וההפרשה לקרן השתלמות מהוות עד 2.5% משכר העובד ברוטו (הפרשת העובד) ועד 7.5% משכר העובד ברוטו (הפרשת המעביד, לא יותר מפי שלושה מחלקו של העובד). הכספים שיופרשו לאותה קרן השתלמות מעבר לתקרה זו לא יהיו פטורים מתשלום מס הכנסה.
בתום 3 שנות ותק בקרן ההשתלמות יכול העובד להשתמש בכספים שנצברו כדי לממן לימודים או השתלמות, מבלי שיחויב לשלם מס הכנסה. בתום 6 שנות ותק בקרן אפשר להשתמש בכספים אלה לכל מטרה שהיא, והם פטורים ממס הכנסה.
המשמעות היא שהמדינה לא מגבילה את השימוש בכספים שנצברו באותן קרנות השתלמות לאחר שעברו שש שנים, והעובד יכול לנצל את הכסף לכל מטרה שהיא, ולאו דווקא להשתלמות. כך הפכה קרן השתלמות לערוץ חסכון שהוא פטור ממס, ושבדרך כלל אינו משמש למטרות לימודים או השתלמות.
זכאים לקרן השתלמות
בתחילה נועדו קרנות השתלמות לעובדים השכירים בלבד, אבל לאחר מספר שנים הן נפתחו גם לעובדים העצמאים, לחברי קיבוץ ולחברי מושב שיתופי.
לפי החוק המעסיק אינו מחויב להפריש כספים לקרן ההשתלמות של העובד. עם זאת, צווי הרחבה והסכמים קיבוציים שקיימים במגזרים שונים, מחייבים את המעסיק להפריש כספים לקרן ההשתלמות של עובדים אלה.
צו הרחבה, הוא צו שמוצא על ידי שר התמ"ת והוא מרחיב את התחולה של ההסכם הקיבוצי גם על עובדים שלא כלולים בהסכם זה.
התהליך למימוש קרן השתלמות
כדי למשוך את הכספים שנצברו באחת מאותן קרנות השתלמות, על העובד למלא בקשה על גבי טופס מתאים של החברה שמנהלת את קרן ההשתלמות (קרוב לוודאי שאפשר להדפיס טופס שכזה מתוך אתר האינטרנט של החברה). לטופס יש לצרף מספר מסמכים:
– צילום של תעודת הזהות.
– מסמך מהבנק שמאשר את חשבון הבנק של העובד אליו יועברו כספי קרן ההשתלמות. אולי גם תצטרכו לצרף צילום המחאה, כרטיס אשראי או תדפיס בנק מקורי, תלוי בהנחיות שמקבלים מהחברה המנהלת את קרן ההשתלמות.
– מכתב מהמעביד שנוגע לשחרור כספי הקרן לטובת המעביד – מכתב זה לא נדרש תמיד, כדאי לברר זאת מול החברה המנהלת את הקרן.
– ביצוע הבקשה למשיכת הכספים ייעשה עד ארבעה ימי עסקים מיום הגשת הבקשה. לידיעתכם, לצורך משיכת כספים, 3 ימי העסקים הראשונים בכל חודש לא נחשבים כימי עסקים.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*