מהן זכויותיה של עובדת בהריון

מהן הזכויות של אשה בהריון בעבודה

האם את יודעת שלפי לפי חוק עבודת נשים, העובדת אינה חייבת ליידע את המעביד על היותה בהריון, אלא במקרה שבו היא עובדת במקום עבודה מסוכם? חוק זכויות עובדים במדינת ישראל נתן דעתו באופן מיוחדת על האישה העובדת, וקבע מספר דינים שקשורים לנשים עובדות בכלל ולעובדות בהיריון בפרט. באשר לעובדות בהיריון, לפי החוק ועל מנת להגן על זכויותיה, היא אינה חייבת להודיע למעסיק שהיא בהריון אלא רק כשהיא בחודש החמישי להריונה. החל מהחודש החמישי להריון, המעסיק אינו רשאי להעסיק את העובדת ביום המנוחה השבועי, בשעות נוספות או בשעות הלילה.

הנה כמה זכויות נוספות של עובדת בהריון לפי דיני זכויות עובדים וחוק נשים עובדות:

זכות עובדת בהיריון להיעדר מהעבודה:

  • כאשר המצב הרפואי מחייב היעדרות מהעבודה במהלך חודשי ההיריון. היעדרות זו דינה כדין היעדרות בגלל מחלה, אלא אם כן העובדת זכאית לגמלת שמירת היריון לפי חוק הביטוח הלאומי, או לתשלום מכוח חוזה עבודה או הסכם קיבוצי. בכל מקרה, ההיעדרות לא תפגע בזכויות הוותק של העובדת.
  • אם לעובדת בהיריון יש אישור רפואי על גבי טופס מתאים שטוען כי סוג העבודה או מיקום העבודה מסכנים אותה, והמעביד לא מצא לה עבודה חלופית ומתאימה, היא רשאית להיעדר מהעבודה. דין היעדרות זו הוא כמו דין חופשה ללא תשלום. וההיעדרות לא תפגע בוותק של העובדת.
  • אם העובדת עברה הפלה, היא רשאית להיעדר מהעבודה שבוע לאחר האירוע. עם זאת, באישור רפואי מתאים, היא רשאית להיעדר זמן רב יותר, אבל לא יותר מ-6 שבועות. דינה של אישה שנעדרת מהעבודה בגלל הפלה, הוא כדין היעדרות בגלל מחלה.

היעדרות מהעבודה בגלל ההריון

היעדרות מהעבודה בגלל שמירת היריון

במקרה של שמירת היריון, העובדת תקבל קצבה מהביטוח הלאומי, ובלבד שעמדה בתנאי שקובע החוק:

היעדרות מהעבודה של לפחות שלושים יום בגלל מצב רפואי שמסכן את העובר ואת האישה ההרה. המשמעות היא שמצב של שמירת היריון לא מזכה את העובדת בשכר עבודה בגלל ההיעדרות מהעבודה. במהלך שמירת ההיריון העובדת לא זכאית גם לדמי מחלה, אלא אם חוזה העבודה או ההסכם הקיבוצי קובע אחרת.

היעדרות מהעבודה לצורך ביצוע בדיקות

עובדת בהיריון יכולה להיעדר מהעבודה, ללא קבלת תשלום, אם היא זקוקה לפיקוח רפואי שמתבצע בתחנה לבריאות האם והילד או במרפאת רופא הנשים. מי שעובדת במשרה חלקית זכאית לעשרים שעות היעדרות ומי שעובדת במשרה מלאה זכאית לארבעים שעות.

שמירה על היקף המשרה של עובדת בהיריון

אלא אם המעסיק קיבל היתר משר העבודה והרווחה, החוק מחייב אותו לשמור על היקף העבודה של עובדת בהיריון כדי לא לפגוע בגובה השכר שלה. חוק זה חל לא רק על העובדות הקבועות, אלא גם על עובדת זמנית שעובדת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*