אפליה בעבודה

מה שאת צריכה לדעת על אפליה בעבודה

אפליה בעבודה פירושה העדפת בן אדם אחד על בן אדם אחר, בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בעבודה.

שוויון זכויות זהו היסוד של כל חברה דימוקרטית שמשתדלת להגיע לצדק חברתי וזכויות האדם. בעידן של שוויון זכויות והזדמנויות עבודה אנו עדיין חווים אפליה בין שני המינים במיוחד במקומות העבודה.

אפלית נשים בעבודה

סוגים של אפליה

ישנם שני סוגי אפליה בעבודה והם:

  1. אפליה ישירה- היא מתבטאת למשל בקידומו של עמית לעבודה למרות שאין לו את הסמכויות של האדם האחר …
  2. אפליה עקיפה- היא שמתבטאת בחוקים וכללים שנקבעים כנוהלים אך מה שמסתתר מאחורי החוקים הללו זה העדפה של מישהו על מישהו אחר.

אפליה נגד נשים נפוצה ונתמכת ע"י דעות נוקשות שלא משתנות, מנהגים ומסורת תרבותיות ודתיות, שיכולות להזיק לנשים. כתוצאה מהסטטיסטיקות העולמיות, הפער הכלכלי והחברתי בין הגבר לאישה מדאיג מאד, מאחר שנשים מהוות את הרוב המכריע של העולם העני והאנאלפביתים, עובדות במשרות עם שעות מרובות ומשתכרות פחות מגברים, נשים חשופות יותר לאלימות והטרדות פיזיות ומיניות גם בבית וגם בעבודה. עובדות מכאיבות אלו הכריחו הקדשת תשומת לב רבה לסוגיות של מעמד האישה, הקמת ועדות פיקוח על מצבן וייצור מנגנונים ליישום זכויותיהן של נשים.

חוק שוייון הזדמנויות בעבודה

אחד החוקים והמנגנונים החשובים ביותר בממשלה הוא חוק "שוויון הזדמנויות בעבודה" – חוק "שכר שווה לעובדת ולעובד" הקובע איסור מוחלט על אפליה נגד נשים במקום העבודה ובהזדמנויות התעסוקה, "עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך".

החוק אומר:

"לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, בכל אחד מאלה:

  • קבלה לעבודה,
  • תנאי עבודה,
  • קידום בעבודה,
  • הכשרה או השתלמות מקצועית,
  • פיטורים או פיצויי פיטורים,
  • הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה .  "

ז"א איסור אפליה בעבודה, בתהליך הקבלה לעבודה בקידום וכו' לפי החוק, וקביעת עקרונות להבטחת שוויון מלא בין נשים לגברים.

דוגמא לאפליה: קחו לדוגמא בחור ובחורה ששניהם למדו קורס מקצועית א' של האקדמיה לפיננסים. בהחלט ייתכן שהגבר יקבל תשלום גבוה יותר מהאישה בגין השכלתו, על אף היותם בעלי השכלהה זהה.

כל אישה המרגישה שהופלתה לרעה עקב היותה אישה, היא יכולה לתבוע את זכויותיה לפי חוק בבית המשפט בכדי לקדם את שוויון הזכויות.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*