זכויות נשים עובדות בהיריון בישראל

אישה הרה עובדת
אישה הרה עובדת

לזכות הנשים בישראל נחקקו לאורך השנים חוקים שונים המתעדכנים מעת לעת על פי הצורך והנסיבות, בעקבות יוזמות של חברי כנסת מחוקקים וגורמים אחרים כאשר החוק המגן על נשים עובדות בהיריון הינו חוק סוציאלי ממדרגה ראשונה.

במציאות חיי העבודה בישראל שני הצדדים, האישה והמעסיק, חייבים להקפיד על כללי התנהלות וחוקים שנקבעו על ידי המחוקק. אי קיומם עלולים לגרום לקשיים, לאי הבנות ולסכסוכים אשר, במקרים חמורים, עלולים להתגלגל אף אל פתחו של בית המשפט. במידה ומעסיק נמצא אשם באי קיום החוק או חלק ממנו אזי הוא יורשע, וכדאי לדעת, כי בתי משפט מחמירים, לרוב, בענישה בהפרות חוק חמורות בנושא.

חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים, תשי"ד 1954 מסדיר את מכלול עבודת הנשים בישראל, ובכלל זה, עבודתן בתקופת ההיריון ולאחר הלידה. אישה בהיריון המבקשת לשמור על זכויותיה חייבת להודיע למעסיק בחודש החמישי להיריון על כך. מרגע הודעתה או במידה ונודע לו בדרך אחרת, חל עליו האיסור להעסיקה בשעות נוספות, במנוחה השבועית ובעבודה לילית אלא בהתקיים תנאים מסוימים. במידה והעובדת מוכנה לעבוד שעות נוספות, במנוחה השבועית או בעבודת לילה ומצבה הרפואי מרשה זאת, היא יכולה להודיע על כך בכתב למעסיק ולהציג אישור רפואי בנידון.

החוק מאפשר לאישה ההרה להיעדר מעבודתה לצרכי מעקב רפואי, בדיקות וכיו"ב.  אישה העובדת שבוע עבודה מלא ויותר מארבע שעות יומיות רשאית להיעדר 40 שעות מצטברות בכל תקופת ההיריון. אישה העובדת פחות מארבע שעות יומיות רשאית להיעדר במצטבר 20 שעות. המעסיק אינו רשאי לנכות משכרה עקב היעדרויות אלו.

מה בעניין פיטורין?

בתקופת ההיריון חל איסור לפגוע בתנאי ההעסקה. אין לפטר אישה הרה אשר עובדת אצל המעביד תקופה של חצי שנה ומעלה או במהלך חופשת לידה ועד 60 יום לאחריה. ככלל, פיטורי אישה בהריון מוגבלים על ידי החוק, ובמקרים מורכבים חייב המעסיק לקבל אישור לפיטורין מהממונה לחוק עבודת נשים במשרד התמ"ת. יש צורך להגיש בקשה מסודרת בנידון, ולרוב, לא יאושרו פיטורים במידה ולא הוכח בהם שאין קשר בין המהלך לבין ההיריון (או הלידה). צריך לציין, כי מעסיק יהיה חייב להחזיר לעבודה עובדת שפיטר או לשלם לה פיצויים גם אם לא ידע על כך שהיא בהריון. יחד עם זאת, עובדת חייבת להודיע למעסיק בעת פיטוריה כי היא נמצאת בהיריון. הוראות חוק דומות כמו איסור פיטורין ופגיעה בתנאי ההעסקה ואחרות נוספות חלות על המעסיק גם בתקופת חופשת הלידה. קיימות הוראות נוספות לגבי תקופת חופשת הלידה, חופשת לידה לגברים ועוד.

כך או כך, בכל מקרה או תרחיש מורכב, מומלץ לפנות ולהסתייע בשירותיו של עו"ד דיני עבודה אשר ינסה לפתור הבעיות שהתעוררו מול המעסיק טרם הגעה לבתי דין לעבודה המוסמכים לדון ולפסוק בנושאים ובסכסוכים אלו.