שר שלום ג'רבי ראש השירות הלאומי על השתלבות נשים דתיות בשוק העבודה

אחת התמורות היותר משמעותיות בשוק העבודה במאה ה-21 היא האצת מגמת השתלבותן של נשים דתיות, ובפרט חרדיות, בשוק העבודה.

הנתונים לא פחות מדרמטיים: אם בשנת 2000 פחות ממחצית הנשים החרדיות יצאו לעבוד, הרי שב-2014 שיעור ההשתתפות של נשים חרדיות בכוח העבודה כבר עמד על 75%, כלומר 3 מכל 4 נשים בגילאים הרלוונטיים עבדו. לשם השוואה, בקרב נשים מכלל האוכלוסייה עמד שיעור ההשתתפות בכוח העבודה על 74%, כלומר נסגר הפער בין נשים חרדיות לנשים לא חרדיות (ואגב, ב-2011 עדיין עמד שיעור ההשתתפות של הנשים החרדיות על כ-60% בלבד).

זוהי בהחלט מגמה מבורכת, וגם שר שלום ג'רבי ראש מנהלת השירות הלאומי אזרחי ואחד האנשים המשפיעים במגזר הדתי, מברך על כך וגם מפרט חלק מהגורמים שהביאו להשתלבות המוצלחת של הנשים הדתיות בשוק העבודה.

קיצוץ קצבאות הילדים ב-2003 ועליית רמת ההשכלה

שתי הסיבות העיקריות לגידול בהשתתפות הנשים החרדיות בכוח העבודה הן קיצוץ קצבאות הילדים משנת 2003 והעלייה המתמשכת ברמת ההשכלה של הנשים מהמגזר הדתי והחרדי.

קיצוץ קצבאות הילדים בשנת 2003 – שאותו ביצע שר האוצר באותה שנה בנימין נתניהו – הקטין הן את הסכום שמקבלים הורים עבור הילדים הראשונים ועוד יותר מכך את הסכומים שמוענקים עבור ילד חמישי ומעלה, כך שבאופן טבעי מי שנדרשו לשנות את התנהגותם היו בני ובנות המגזר החרדי. התוצאה: על-מנת לפצות את עצמם על הירידה בהכנסות, יצאו יותר נשים חרדיות לעבוד (במקביל, אגב, נרשמה ירידה בשיעור הילודה במגזר החרדי). גברים חרדים, אגב, עדיין משתתפים בשיעור נמוך מאוד בכוח העבודה, ואחד האתגרים של מדינת ישראל הוא לרתום אותם לטובת צרכי המשק כולו – במסגרת השירות הלאומי אזרחי פיתח שר שלום ג'רבי תוכניות ייעודיות לבני המגזר החרדי, על מנת לעזור להם להשתלב בחברה הישראלית טוב יותר.

גם רמת ההשכלה הגבוהה יותר מדרבנת את הנשים הדתיות והחרדיות לעבוד, וגם למצוא משרות טובות יותר.

המאפיינים הבולטים של משרות נשים דתיות

לצד השמחה על כך שיותר ויותר נשים חרדיות יוצאות לעבוד, מזכיר שר שלום ג'רבי כי חלק גדול מהן עובד במשרות חלקיות ובמסגרת השירות הציבורי, כך שהכנסתן יחסית נמוכה – ואין ספק שנדרש מאמץ כולל על-מנת לאפשר לנשים דתיות וחרדיות למצות את יכולותיהן ולהביא אותן לידי ביטוי מלא.

התרומה הייחודית של הנשים הדתיות לשוק העבודה לפי שר שלום ג'רבי

שר שלום ג'רבי מציין כי השתלבותן המוצלחת של עוד ועוד נשים דתיות וחרדיות בשוק העבודה משפרת את מצבה של מדינת ישראל לא רק מבחינה כלכלית (מיצוי כוח העבודה הוא מפתח משמעותי לצמיחה כלכלית).

תועלת חשובה נוספת היא קירוב הלבבות בין המגזרים השונים בישראל, שאין כמו נשים דתיות כדי ליצור זאת בעצם אישיותן ונוכחותן במקומות עבודה שבהם נפגשים אנשים שונים – והרי קירוב הלבבות הוא הבסיס ללכידות חברתית גבוהה שכה חיונית לעתידה של מדינה כמו ישראל.