דמי לידה לנשים עובדות שהן גם עצמאיות

דמי לידה הם תשלום חד-פעמי המשולם ליולדת שצברה את תקופת האכשרה הנדרשת לכך, כעובדת עצמאית או שכירה, והפסיקה לעבוד עת שהייתה בהיריון. התשלום נועד לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן בו לא עבדה. יועברו ליולדת באמצע חופשת הלידה, לחשבון הבנק שנמסר בבית החולים בעת הלידה הראשונה / לחשבון הבנק אליו משולמת קצבת הילדים. המאמר הוא באדיבות עמירה אשבל משרד רואי חשבון.

תנאי הזכאות לדמי לידה

יולדת שצברה תקופת אשכרה כעובדת עצמאית או כעובדת שכירה, תהא זכאית לדמי הלידה, בתנאי שהפסיקה לעבוד בזמן שהייתה בהיריון. תקופת התשלום תיקבע בהתאם לתקופה בה העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי (המכונה "תקופת האכשרה"):
• עובדת ששילמה די ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים – תהא זכאית לדמי לידה מרביים עבור 15 שבועות (105 ימי זכאות).
• עובדת ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה – תהא זכאית לדמי לידה חלקיים עבור 8 שבועות (56 ימי זכאות).
• חודש עבודה חלקי נחשב לחודש עבודה מלא לעניין זה.

שיעור דמי הלידה לעובדת שכירה ולעובדת עצמאית

שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה השכר לפיו שולמו דמי ביטוח לאומי. הסכום המקסימלי הינו 1,481.33, נכון לשנת 2019.

עובדת עצמאית

דמי הלידה יחושבו לפי ההכנסה ממנה נגזרו דמי הביטוח הלאומי עבור 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש בו הפסיקה לעבוד, או ב-3 החודשים שבתקופה המקבילה בשנה הקודמת לחלק ל-90 – לפי ההכנסה הגבוהה מביניהן. חשוב לדעת, שעובדת עצמאית יכולה לבצע פעולות לתחזוקת העסק מבלי שתפגע זכאותה לדמי לידה. כדי לקבל אישור לכך, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב או לרואה החשבון. עובדת עצמאית שיש לה חוב כלפי ביטוח לאומי, המוסד לביטוח הלאומי יהיה רשאי להשתמש בכספי דמי הלידה על חשבון החוב.

עובדת שכירה ועצמאית

עובדות שהן שכירות ועצמאיות במקביל, יהיו זכאיות לדמי לידה מ-2 מקורות ההכנסה, אך עד לתקרה היומית שפורטה לפני כן. התנאי לזכאות יהיה תקופת אכשרה מעבודתן כשכירות ומעבודתן כעצמאיות. לדוגמה – עובדת אשר עבדה כשכירה בשנים שקדמו לחופשת הלידה וצברה את תקופת האכשרה הנדרשת, וכ-4 חודשים לפני היציאה לחופשת לידה החלה לעבוד במקביל כעצמאית, תהא זכאית לדמי לידה עבור עבודתה כשכירה בלבד. הכנסותיה כעצמאית לא יחושבו לטובת דמי הלידה מכיוון שעבדה כעצמאית פחות מתקופת המינימום הנדרשת לזכאות.
הגשת בקשה לדמי לידה עבור עובדות עצמאיות -עמירה אשבל משרד רואי חשבון
משרדנו בעל ניסיון רב בטיפול בנשים עצמאיות העומדות לפני יציאה לשמירת היריון/חופשת לידה – חישוב הזכאות וגובה התשלום, הגשת טפסים לביטוח הלאומי וסיוע בקבלת אישורים חריגים.

מרחבי הרשת:
יורם קראוס – מכיסא המנכ"ל אל פסגת ההר המסוכן באירופה ובחזרה