Job: דרושים מהנדסים

שם המשרה דרושים מהנדסים
תחום הנדסה, משרות היי טק
שם המשרה מהנדס מחשבים
על המשרה

דרושים מהנדסי מחשבים מכל הארץ לחברת ההשמה JobInfo  . השמת מהנדסים בכל הארץ .

מהנדס/ת תוכנה בעל/ת נסיון ניהולי .

מהנדס ביצועי תוכנה ימלא תפקיד טכנולוגי בקבוצה בעלת חשיבות אסטרטגית הנותנת שירותי בדיקות ביצועים בתוך XXX
המועמד יהיה אחראי להגדרת דרישות הביצועים של המערכת, הטמעת שיטות עבודה מומלצות לשיפור ביצועי המערכת,
ניתוח של בעיות ביצועים, PERFORMANCE TUNING, CAPACITY PLANNING והפצת ידע הקשור בביצועי תוכנה בארגון.
המועמד יעבוד עם מהנדסי המערכת של המוצר, עם אנשי ומנהלי פיתוח וכן עם קבוצת ה-PERFORMANCE תחומי אחריות ·
הגדרת דרישות ביצועים עבור כל גרסא של המערכת ·
פיתוח כלי בדיקה ניטור ו-POPULATION למערכת הנבדקת ·
הרצת בדיקות ביצועים על מנת לוודא שהמערכת עומדת בדרישות הביצועים שהוגדרו לה ·
ביצוע PERFORMANCE TUNING לאספקטים שונים של המערכת:
רשת, מערכת הפעלה, אפליקציה ופלטפורמות המשמשות את המערכת ·
ניתוח של בעיות ביצועים מורכבות ומתן הצעות לפיתרון · CAPACITY PLANNING ·
ניתוח של בעיות ביצועים אצל לקוחות ·
קביעת PERFORMANCE BEST PRACTICES

שלח קורות חיים