הריון ולידה

היכוני לתקופה של שינויים

הריון ולידה הינם שני הגורמים שיכולים להשפיע על תפקודן של נשים עובדות, וכתוצאה להפסקת עבודתן.

הריון זו התקופה שבה האישה צריכה לשמור על העובר שיש בתוך רחמה.תקופת הריון תקופה של אחריות רבה מצד האישה ההרה הקפדה על ביצוע בדיקות, טיפולים, הקפדה על רמות תקינות של ברזל בהריון, בחילות, הקאות, חוסר שינה, והפרעות רבות שיכולות להשפיע על האישה נפשית ופיזית. מכאן, תפקוד האישה בתקופה זו הינו מוגבל, בעבודה וגם בחייה בבית במשפחה וכו'… תופעות אלו ניתנות לטיפול אך ישנן תופעות שמחמירות ומצריכות שמירה מוגברת שיכולה להגיע לשמירת הריון או הריון בסיכון. דבר המחייב את האישה ההרה להפסיק את עבודתה ולהתפנות לשמירה ולטיפול בבעיות הללו, עד תקופת הלידה שהינה התקופה הכי חשובה בעיני האמא, לראות את היצור הקטן ששמרה עליו במהלך ההריון, להניק אותו, לתת לו חום, להכיר אותו, ועוד… זוהי תקופה שיכולה לגרום לאמא להיקשר לתינוק וכתוצאה הפסקת העבודה, או במקרים שחס וחלילה תינוקות נולדים עם בעיות קשות שמצריכות השגחה וטיפול, דבר שיכול לגרום לאותה תוצאה !.

דעי את זכויותייך

הפסקת עבודה עקב הריון או אחרי לידה, זו החלטה לא נכונה! כי זה יכול לגרום להן לאבד לא רק את העבודה אלא גם זכויות מאד חשובות בתקופה של הריון ולידה. הרבה נשים לא מודעות לזכויות ולחוקים שמעניקים להן הגנה לנשים העובדות בתקופת ההריון והלידה, כמו :

חוק זכויות אישה בהריון:

 • איסור הפחתת אחוז משרתן של נשים שעבדו לא פחות מחצי שנה לפני הכניסה להריון.
 •  היעדרויות – חוקים אלו מגינים על נשים בהריון שנעדרות ממקום עבודתן לצורך טיפולים ובדיקות באישור מיוחד הניתן מהרופא המוסמך,
 •  זכות העבודה בשעות גמישות לפי אישור של רופא
 • עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעבידה, ומשעשתה כן, או משנודע על כך למעביד בדרך אחרת, לא יעבידנה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי להריון ואילך.

חוק חופשת הלידה:

 • עובדת שקרובה ללדת יתן לה מעבידה חופשת לידה ולא יעבידנה בתוך חופשת הלידה .
 • חופשת לידה בתשלום של 14 שבועות מהם שבעה שבועות או פחות מזה כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה, בערך 3 חודשים ואפשרות להאריך עד 6 חודשים אך שלושת החודשים האחרונים יהיו על חשבון האישה . עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים תוך תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים, זכאית:
 1. להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא יותר מארבעה שבועות, ובלבד שחופשת הלידה לא תעלה בסך על ששה עשר שבועות
 2. לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה
 • עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד זכאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל בילד השני
 • מותר לקצר את חופשת הלידה, בהסכמת העובדת ובאישור שבכתב מאת רופא, אם הנולד איננו בחיים, ובלבד שהחופשה תכלול לפחות שלושה שבועות שאחרי הלידה.
 • היעדרות מעבודה לרגל חופשת לידה לא תפגע בזכויות התלויות בוותק אצל מעבידה
 • עובדת הזכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי, או הזכאית לגמלת שמירת הריון לפי החוק, ימשיך המעביד לשלם תשלומים בעד התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה או גמלת שמירת ההריון, כאילו הוסיפה העובדת לעבוד בתקופה האמורה.
 •  השר, יקבע מועדים וכללים לתשלום הסכומים האמורים בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע כללים שונים למעביד ולעובדת

חוק איסור פיטורים

 • איסור פיטורים במהלך תקופת הריון ולידה
 • לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה
 • לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מעבודה או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה.

איסור מוחלט של הרעת תנאיה של עובדת בהריון או שינוי מעמדן –

תקופת ההריון

 • נשים רבות נתקלות ביחס מחפיר מצד המעבידים שלהן כשנודע להם שהן בהריון, נשים אלו שבד"כ עבדו במשך הרבה זמן, השקיעו ותמכו במקום העבודה נפגעות מיחס שונה שכזה, והרבה מהן מעדיפות להתפטר מדעת עצמן כדי לחסוך השפלות ויחס לא יאה של מעסיק. עובדות אלו יכולות לבקש דמי פיצויים מלאים מבעל העסק למרות שהן החליטו להתפטר מעצמן ואפילו אם המעסיק מסרב. לפיכך, מטרת החוק היא דווקא למנוע מצב בו המעביד ינסה להתחמק מזכותו של העובד לפיצויי פיטורים ע"י הרעת תנאיו של העובד.
 • אותו חוק חל על אי קידומה של אישה באותה תקופה שהיא הודיעה על הריונה. או העברתה למחלקה אחרת לא לפי הסכם.

תקופת הריון ולידה הינן התקופות שהופכות אותכן לאמהות, לנצל תקופות אלו לטובתכן, לשמור על התינוק עד שתרגישו שכן אתן יכולות לחזור לעבודה, ולזכור תמיד שהחוק מגן עליכן. אז לא להיכנע ולוותר, כי אישה עובדת היא אישה תורמת לחברה, למשפחה שלה ויותר מכל לעצמה, לכן חשוב לשמור על מקום העבודה שלכן ועל זכויותיכן.

אם תרצי תוכלי להשתמש במחשבון הריון לחישוב תקופת ההריון על מנת שתוכלי לתכנן את הלו"ז שלך בקפידה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*